YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Yếu tố đóng vai trò quyết định trong nền kinh tế trí thức là gì?

  • A. Giáo dục và văn hóa bản sắc dân tộc
  • B. Văn hóa dân tộc và công nghệ
  • C. Công nghệ thông tin và truyền thông
  • D. Vốn đầu tư và thị trường tiêu thụ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Yếu tố Công nghệ thông tin và truyền thông đóng vai trò quyết định nhất.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 409861

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF