YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội các nước đang phát triển đã tiến hành như thế nào?

  • A. Nhận chuyển giao các công nghệ lỗi thời, gây ô nhiễm
  • B. Đón đầu được công nghệ hiện đại và áp dụng vào sản xuất
  • C. Mở rộng thị trường buôn bán với nhiều nước trên thế giới
  • D. Phá bỏ hàng rào thuế quan, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nước ta đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các nước về mặt khoa học công nghệ, nhằm huy động nguồn lực, nhanh chóng tận dụng và chuyển giao những thành tựu công nghệ hiện đại trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 409868

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF