YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia?

  • A. Hoạt động mạnh trong lĩnh vực du lịch
  • B. Phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia
  • C. Chi phối các ngành kinh tế quan trọng
  • D. Có nguồn của cải vật chất rất lớn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia là:

  - Phạm vi hoạt động nhiều quốc gia khác nhau.

  - Nắm trong tay khối lượng tài sản lớn.

  - Chi phối mạnh mẽ các hoạt động kinh tế của nhân loại.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 409864

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF