YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của châu Phi?

  • A. nạn nhập cư bất hợp pháp
  • B. quản lý yếu kém, hậu quả của sự thống trị lâu dài
  • C. xung đột sắc tộc, tôn giáo
  • D. trình độ dân trí thấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Nguyên nhân kìm hãm sự phát triển châu Phi là: Hậu quả của sự thống trị lâu dài chủ nghĩa thực dân, xung đột, chính phủ yếu kém và trình độ dân trí thấp, …

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 409904

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF