YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dân số già không dẫn tới hậu quả về mặt kinh tế - xã hội nào dưới đây?

  • A. Thiếu lực lượng lao động trong xã hội
  • B. Các chính sách hỗ trợ, chăm sóc cho người già
  • C. Nguy cơ làm tăng dân số
  • D. Nền kinh tế chậm phát triển

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Dân số già dẫn tới nhiều hậu quả về mặt kinh tế - xã hội, đó là thiếu lực lượng lao động trong xã hội, các chính sách hỗ trợ, chăm sóc cho người già, nguy cơ giảm dân số làm cho nền kinh tế chậm phát triển.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 409885

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF