YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản mang lại lợi nhuận cao cho ai?

  • A. các Nhà nước châu Phi
  • B. các công ti tư bản nước ngoài
  • C. các nhà đầu tư tư nhân
  • D. người nông dân được hưởng lợi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Việc khau thác khoáng sản nhằm mang lại lợi nhuận cao cho nhiều công ti tư bản nước ngoài đã làm cho nguồn tài nguyên này bị cạn kiệt và môi trường bị tàn phá.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 409909

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF