YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa ANH Ở Bắc Mĩ là gì?

  • A. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh thành lập quốc gia tư sản.
  • B. Mở đường cho Chủ nghĩa Tư bản phát triển ở Bắc Mĩ.
  • C. Thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh.
  • D. Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh thành lập quốc gia tư sản.Mở đường cho Chủ nghĩa Tư bản phát triển ở Bắc Mĩ.Thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ La-tinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 5967

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON