YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng nào đã tạo ra bước ngoặt mới của chiến tranh.

  • A. Chiến thắng trong trận I-oóc-tao
  • B. Chiến thắng ở Xa-ra-tô-ga
  • C. Sự kiện Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập
  • D. Sự kiện Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập tại Philadenphia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5969

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON