YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chiến thắng nào đã tạo ra bước ngoặt mới của chiến tranh.

  • A. Chiến thắng trong trận I-oóc-tao
  • B. Chiến thắng ở Xa-ra-tô-ga
  • C. Sự kiện Đại hội lục địa lần thứ hai được triệu tập
  • D. Sự kiện Đại hội lục địa lần thứ nhất được triệu tập tại Philadenphia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5969

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF