YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Theo hòa ước Véc-xai, Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ vào năm nào.

  • A. 9-1783
  • B. 9-1784
  • C. 6-1784
  • D. 8-1784

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 5965

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON