• Câu hỏi:

  Ý nào không phản ánh đúng những biến đổi lớn của nhà nước phong kiến Việt Nam trong các thế kỉ XVI – XVIII?

  • A. Triều Lê sơ tiến hành cải cách hành chính
  • B. Cục diện Nam triều – Bắc triều
  • C. Cục diện Đàng Trong – Đàng Ngoài
  • D. Cục diện vua Lê – chúa Trịnh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC