• Câu hỏi:

  Trong những năm đầu thành lập, nhà Mạc đã xây dựng chính quyền theo mô hình nào?

  • A. Theo mô hình nhà nước thời Lý – Trần
  • B. Theo mô hình cũ của triều Lê sơ
  • C. Giữ nguyên bộ máy quan lại của triều Lê sơ
  • D. Theo mô hình của nhà Minh ở Trung Quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC