• Câu hỏi:

  Trong giai đoạn lịch sử này, tình hình nào tạo điều kiện cho chúa Trịnh lấn át quyền vua Lê

  • A. Thế lực vua Lê ngày càng yếu
  • B. Vua Lê đồng ý trao quyền lực cho chúa Trịnh
  • C. Họ Trịnh có công chính trong việc đánh đổ nhà Mạc
  • D. Nhà Lê không được quan lại và nhân dân ủng hộ như trước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC