YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Năm 1527, vương triều Mạc được thành lập là do

  • A. Các tướng lĩnh trong triều Lê sơ đã suy tôn Mạc Đăng Dung lên làm vua
  • B. Vua Lê tự nguyện nhừng ngôi cho Mạc Đăng Dung
  • C. Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi
  • D. Nhà Minh ép vua Lê nhường ngôi cho Mạc Đăng Dung

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21339

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON