AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xung thần kinh xuất hiện

  • A. Khi xuất hiện điện thế hoạt động
  • B. Tại thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động
  • C. Tại thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động
  • D. Sau khi xuất hiện điện thế hoạt động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>