YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Xung thần kinh xuất hiện

  • A. Khi xuất hiện điện thế hoạt động
  • B. Tại thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động
  • C. Tại thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động
  • D. Sau khi xuất hiện điện thế hoạt động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xung thần kinh xuất hiện khi có điện thế hoạt động.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40604

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON