YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phương án nào không phải là đặc điểm của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục không có bao miêlin? 

  • A. Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác.
  • B. Xung thần kinh lan truyền từ nơi có điện tích dương đến nơi có điện tích âm.
  • C. Xung thần kinh lan truyền ngược lại từ phía ngoài màng. 
  • D. Xung thần kinh không chạy trên sợi trục mà chỉ kích thích vùng màng làm thay đổi tính thấm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao mielin:

  + Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác.

  + Xung thần kinh lan truyền do mất phân cực, đảo cực và tái phân cực liên tiếp hết vùng này sang vùng khác trên sợi thần kinh.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139764

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF