YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cường độ kích thích lên sợi trục của một nơron tăng sẽ làm cho

  • A. Biên độ của điện thế hoạt động tăng
  • B. Tần số điện thế hoạt động tạo ra tăng
  • C. Thời gian xuất hiện điện thế hoạt động tăng
  • D. Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cường độ kích thích lên sợi trục của một nơron tăng sẽ làm cho tần số điện thế hoạt động tạo ra tăng.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40606

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON