AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cường độ kích thích lên sợi trục của một nơron tăng sẽ làm cho

  • A. Biên độ của điện thế hoạt động tăng
  • B. Tần số điện thế hoạt động tạo ra tăng
  • C. Thời gian xuất hiện điện thế hoạt động tăng
  • D. Tốc độ lan truyền điện thế hoạt động tăng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>