YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phương án nào không phải là đặc điểm của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin? 

  • A. Dẫn truyền theo lối "Nhảy cóc" từ eo Ranvie này chuyên sang eo Ranvie khác.
  • B. Sự thay đổi tính chất màng chỉ xảy ra tại các eo.
  • C. Dẫn truyền nhanh và ít tiêu tốn năng lượng. 
  • D. Nếu kích thích tại điểm giữa sợi trục thì lan truyền chỉ theo một hướng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nếu kích thích tại điểm giữa sợi trục thì lan truyền chỉ theo một hướng là đặc điểm của sự lan truyền không có bao mielin.

  → Đáp án: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 139762

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON