YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Xung thần kinh là: 

  • A. Thời điểm sắp xuất hiện điện thế hoạt động.
  • B. Sự xuất hiện điện thế hoạt động.
  • C. Thời điểm sau khi xuất hiện điện thế hoạt động. 
  • D. Thời điểm chuyển giao giữa điện thế nghỉ sang điện thế hoạt động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Điện thế hoạt động khi xuất hiện được gọi là xung thần kinh hay xung điện.

  - Xung thần kinh xuất hiện ở nơi bị kích thích sẽ lan truyền dọc theo sợi thần kinh.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139763

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF