YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”,

  • A. Chậm và tốn ít năng lượng
  • B. Chậm và tốn nhiều năng lượng
  • C. Nhanh và tốn ít năng lượng
  • D. Nhanh và tốn nhiều năng lượng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>