AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xu thế ngày nay là 

  • A.

   Xu thế hòa hoãn, thỏa hiệp giữa các nước lớn.

  • B. Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển
  • C. Phát triển kinh tế làm trọng điểm.
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>