RANDOM
 • Câu hỏi:

  Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật như thế nào? 

  • A.

   Khoa học cơ bản, công cụ sản xuất, năng lượng mới, vật liệu mới.

  • B.

   Cách mạng xanh.

  • C.

   Giao thông vận tải, thông tin liên lạc và chinh phục vũ trụ.

  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA