YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Liên xô sụp đổ vào năm nào? 

  • A. 1990
  • B. 1991
  • C. 1987
  • D. 1992

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13649

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF