• Câu hỏi:

  Hai siêu cường tuyên bố chấm dứt “chiến tranh lạnh” năm nào? 

  • A. 1989
  • B. 1988
  • C. 1987
  • D. 1986

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC