AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xếp theo chiều tăng dần tính bazơ của các hiđroxit sau: KOH; Mg(OH)2; Al(OH)3; NaOH.

  • A. KOH; Mg(OH)2; Al(OH)3; NaOH.
  • B. NaOH, KOH, Mg(OH)2; Al(OH)3
  • C. Al(OH)3, Mg(OH)2; NaOH, KOH
  • D. Mg(OH)2; ; NaOH, KOH, Al(OH)3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong 1 chu kỳ, theo chiều tăng dần của Z thì tính bazo trong hidroxit của các nguyên tố giảm đàn.

  Trong 1 nhóm, theo chiều tăng dần của Z thì tính bazo trong hidroxit của các nguyên tố tăng dần.

  → Tính bazo: Al(OH)<  Mg(OH)2 < NaOH < KOH

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA