AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thứ tự các nguyên tố halogen theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần là:

  • A. F, Cl, Br, I
  • B. Cl, Br, I, F
  • C. I, Br, Cl, F
  • D. Br, I, Cl, F 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong 1 nhóm bán kính nguyên tử tăng dần từ trên xuống dưới → I > Br > Cl > F

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA