• Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây sai. Trong chu kì theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử thì:

  • A. Bán kính nguyên tử kim loại giảm dần, bán kính nguyên tử phi kim tăng dần.
  • B. Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.
  • C. Bán kính nguyên tử kim loại giảm dần, bán kính nguyên tử phi kim giảm dần.
  • D. Năng lượng ion hóa thứ nhất của các nguyên tố tăng dần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC