YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Xếp 6 người A, B, C, D, E, F vào một ghế dài .Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho A và F ngồi ở hai đầu ghế.      

  • A. 48
  • B. 42
  • C. 46
  • D. 50

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số cách xếp A, F: \(2! = 2\)

  Số cách xếp \(B,C,D,E\): \(4! = 24\)

  Số cách xếp thỏa yêu cầu bài toán: \(2.24 = 48\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 14144

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA