• Câu hỏi:

  Có bao nhiêu cách xếp \(n\) người ngồi vào một bàn tròn.

  • A. \(n!\)
  • B. \((n - 1)!\)
  • C. \(2(n - 1)!\)
  • D. \((n - 2)!\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nếu xếp một người ngồi vào một vị trí nào đó thì ta có 1 cách xếp và

  \(n - 1\) người còn lại được xếp vào \(n - 1\) vị trí còn lại nên có \((n - 1)!\) cách xếp.

  Vậy có tất cả \((n - 1)!\) cách xếp.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC