YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Trong một lớp học có 20 học sinh nữ và 15 học sinh nam. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn bốn học sinh làm tổ trưởng của 4 tổ sao cho trong 4 học sinh được chọn có cả nam  và nữ.     

  • A. 1107600
  • B. 246352
  • C. 1267463
  • D. 1164776  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số cách chọn 4 học sinh làm 4 tổ trưởng là: \(A_{35}^4\)

  Số cách chọn 4 học sinh làm tổ trưởng trong đó không có học sinh nam được chọn là: \(A_{20}^4\)

  Số cách chọn 4 học sinh làm tổ trưởng trong đó không có học sinh nữ được chọn là: \(A_{15}^4\)

  Vậy số cách chọn thỏa yêu cầu bài toán: \(A_{35}^4 - \left( {A_{20}^4 + A_{15}^4} \right) = 1107600.\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA