AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tập hợp số : \(A = \left\{ {0,1,2,3,4,5,6} \right\}\).Hỏi có thể thành lập bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau và chia hết cho 3.

  • A. 114
  • B. 144
  • C. 146
  • D. 148

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có một số chia hết cho 3 khi và chỉ khi tổng các chữ số chia hết cho 3. Trong tập A có các tập con các chữ số chia hết cho 3 là \(\{ 0,1,2,3\} ,\) \({\rm{\{ 0,1,2,6\} }}\), \({\rm{\{ 0,2,3,4\} }}\), \({\rm{\{ 0,3,4,5\} }}\), \({\rm{\{ 1,2,4,5\} }}\), \({\rm{\{ 1,2,3,6\} }}\), \(\left\{ {1,3,5,6} \right\}\).

  Vậy số các số cần lập là: \(4(4! - 3!) + 3.4! = 144\) số.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>