AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cuộc họp có 13 người, lúc ra về mỗi  người đều bắt tay người khác một lần, riêng chủ tọa chỉ bắt tay ba người. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

  • A. 80
  • B. 69
  • C. 82
  • D. 70

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số bắt tay 12 người (trừ chủ tọa) \(C_{12}^2\)

  Vậy có : \(C_{12}^2 + 3 = 69\) bắt tay.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>