YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên Gồm 4 chữ số đôi một khác nhau và là chữ số tự nhiên chẵn.

  • A. 182
  • B. 180
  • C. 190
  • D. 192

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi số cần lập là : \(x = \overline {abcd} \)

  Vì \(x\) chẵn nên có \(3\) cách chọn \(d\). Ứng với mỗi cách chọn \(d\) sẽ có

  \(A_5^3\) cách chọn \(a,b,c\). Vậy có \(3.A_5^3 = 180\) số.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA