• Câu hỏi:

  We had to cancel the match because of …….

  • A. the weather bad
  • B. the weather is bad
  • C. the bad weather
  • D. the weather was bad

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC