• Choose the best answer

   

  Câu hỏi:

  Marie Curie was the first woman  received a Doctor of Science degree  from Sorbonne University.

  • A. received
  • B. Doctor of Science
  • C. the first
  • D. Sorbonne University

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC