ADMICRO
 • Câu hỏi:

  We began to work as builders two years ago.

  • A. We have worked as builders for two years.
  • B. We have began worked as builders for two years.
  • C. We have worked as builders  two years ago.
  • D. We have began as builders for two years.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>