• Câu hỏi:

  The girl can speak English fluently. She is talking to my teacher.

  • A. The girl who talking to my teacher can speak English fluently.
  • B. She who can speak English fluently is talking to my teacher.
  • C. The girl who can speak English fluently  talking to my teacher.
  • D. The girl who is talking to my teacher can speak English fluently.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC