ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  We didn't find it funny………..it was a comedy.

  • A. in spite of
  • B. despite
  • C. although
  • D. but

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dịch nghĩa: Chúng tôi không thấy nó vui vẻ dù nó là một vở hài kịch.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 177140

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON