ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  I enjoyed the film on TV yesterday evening ………. nobody in my family liked it.

  • A. although
  • B. yet
  • C. in spite of 
  • D. so

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dịch nghĩa: Tôi rất thích bộ phim trên TV tối hôm qua mặc dù không ai trong gia đình tôi thích nó.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 177139

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON