ADMICRO
VIDEO
 • Choose the correct option for each gap in the sentences.

  Câu hỏi:

  …………. he spent much money on the film, it wasn't a big success.

  • A. Even
  • B. But
  • C. Although
  • D. Despite

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dịch nghĩa: Mặc dù ông đã chi nhiều tiền cho bộ phim, đó không phải là một thành công lớn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 177138

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON