YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Với văn bản được soạn thảo trên máy tính, người sử dụng:

  • A. Có thể sửa, in ra giấy, lưu trữ lâu dài, chia sẽ cho nhiều người,...
  • B. Chỉ có thể xem
  • C. Chỉ có thể in ra máy in
  • D. Chỉ có thể lưu trữ trong một máy tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>