AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để có thể soạn thảo được văn bản bằng tiếng Việt, người sử dụng cần có:

  • A. Chương trình gõ tiếng Việt VietKey 2000
  • B. Một chương trình gõ tiếng Việt bất kỳ
  • C. Chương trình soạn thảo văn bản (Microsoft Word) và một chương trình gõ tiếng Việt
  • D. Chương trình soạn thảo văn bản (Microsoft Word)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>