ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong Microsoft Word khi gõ văn bản kết thúc một đoạn, muốn chuyển sang đoạn mới ta ấn phím nào?

  • A. Mũi tên di chuyển xuống
  • B. Shift+Enter
  • C. Ctrl+Enter 
  • D. Enter

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Muốn chuyển sang đoạn mới ta ấn phím Enter

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 13423

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON