AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chương trình nào sau đây chuyên dùng để soạn thảo văn bản?

  • A. Microsoft Power Point
  • B. Microsoft Exel
  • C. Microsoft Word
  • D. Microsoft Front Page

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>