ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Với a, b là 2 số thực, để tính tích của chúng ta chọn thủ tục kiểu tham trị. Vậy phần tựa đề nào được xây dựng sau là đúng?

  • A. Procedure Tich (a , b : Real) : Real;
  • B. Procedure Tich (Var a , b : Real) : Real; 
  • C. Procedure Tich (a , b : Real);
  • D. Procedure Tich (Var a , b : Real);

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Procedure Tich (a , b : Real);

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4733

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF