AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giả sử ta có phần đầu thủ tục:

  Procedure VD (var N, M: integer; E: real);

  Thì nhận định nào sau đây là đúng:

  • A. N, M và E là các tham trị;
  • B. N, M là tham trị, E là tham biến;
  • C. N, M là tham biến, E là tham trị;
  • D. N, M và E là các tham biến;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>