AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) trong thủ tục sau thì khai báo nào sau đây là sai?

  • A. Procedure Thutuc (x: Byte; Var y, z: Byte);
  • B. Procedure Thutuc (x: Byte; Var y: Byte; Var z: Byte);
  • C. Procedure Thutuc (x: Byte; Var y: Byte; z: Byte); 
  • D. Procedure Thutuc (var y: Byte; x: Byte; Var z: Byte);

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>