AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nói về cấu trúc của một chương trình con, khẳng định nào sau đây là không đúng?

  • A. Phần đầu và phần thân nhất thiết phải có,phần khai báo có thể có hoặc không;
  • B. Phần khai báo có thể có hoặc không tùy thuộc vào từng chương trình cụ thể;
  • C. Phần đầu có thể có hoặc không có;
  • D. Phần đầu nhất thiết phải có để khai báo tên chương trình con;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>