ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự khác biệt cơ bản giữa hàm và thủ tục:

  • A. Hàm có sử dụng biến số còn thủ tục thì không có biến số;
  • B. Xây dựng hàm khó hơn thủ tục;
  • C. Hàm sẽ trả về một giá trị thông qua tên của hàm còn thủ tục thì không;
  • D. Thủ tục khai báo trước phần thân chương trinh còn hàm thì sau phần thân chương trình;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hàm sẽ trả về một giá trị thông qua tên của hàm còn thủ tục thì không;

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4730

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON