YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sự khác biệt cơ bản giữa hàm và thủ tục:

  • A. Hàm có sử dụng biến số còn thủ tục thì không có biến số;
  • B. Xây dựng hàm khó hơn thủ tục;
  • C. Hàm sẽ trả về một giá trị thông qua tên của hàm còn thủ tục thì không;
  • D. Thủ tục khai báo trước phần thân chương trinh còn hàm thì sau phần thân chương trình;

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hàm sẽ trả về một giá trị thông qua tên của hàm còn thủ tục thì không;

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4730

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF