YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Với a = 138, b = 95 thì giá trị của biểu thức 246 + 113×a - b là:

  • A. 5105 
  • B. 15437 
  • C. 15745 
  • D. 49447 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nếu a=138,b=95 thì

  246+113×a−b=246+113×138−95=246+15594−95=15840−95=15745

  Vậy với a=138, b=95 thì biểu thức 246+113×a−b có giá trị là 15745.

  Chú ý

  Học sinh có thể làm sai khi tính lần lượt từ trái sang phải, từ đó chọn đáp án sai là D.

  Chọn C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374481

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON