YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài là 6km, chiều rộng là 3500m. Hỏi diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

  • A.

   21km

  • B. 210km
  • C. 2100km
  • D. 21000km

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đổi 6km = 6000m

  Diện tích khu rừng hình chữ nhật đó là:

  6000×3500=21000000(m2)

  21000000m2 = 21km2

  Đáp số: 21km2.

  Chọn A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 374503

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON